Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw
persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.

Onze gegevens

Combivé Financieel Advies BV en/of Tender Visie en Advies BV
Hoofdweg 185
9421PD Bovensmilde
Telefoonnummer: 0592-372050
KVK-nummer: 76887456 en/of 76886743
Website: www.combive.nl
E-mailadres: info@combive.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel
van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of
vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: om nieuwsbrieven te versturen als daar toestemming voor is gegeven, om reviews te plaatsen, voor algemene of
gerichte aanbiedingen, voor de bestelprocedure, voor het account op onze website, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij contact kunnen opnemen, zodat wij
kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten en zodat wij onze producten of diensten kunnen leveren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.


We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
● Adresgegevens
● Bankrekeningnummer
● Burgerlijke staat
● Burgerservicenummer (BSN)
● E-mailadres
● Financiële gegevens
● Functie
● Geboortedatum
● Geboorteplaats
● Geslacht
● Leeftijd
● Medische gegevens
● Opleiding
● Strafrechtelijke gegevens
● Telefoonnummer
● Voor- en achternaam

U heeft ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@combive.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken
krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegeven. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken,
het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar: info@combive.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw persoonsgegevens ook inzien en aanpassen via uw account op onze website.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig
worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te
beveiligen gebruiken wij back-ups, beperkte toegankelijkheid tot persoonsgegevens, beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, bevordering van beveiligingsbewustzijn, een beveiligde internetverbinding, een protocol voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten, encryptie, geheimhoudingsbedingen en wachtwoorden voor elektronische systemen.

Bewaring persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden na 7 jaar verwijderd. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke
voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl – Jan. ’23

Altijd onafhankelijk, betrouwbaar en passend advies

Wij adviseren u graag, wij stellen uw belang voorop en streven er samen met u naar om de beste keuzes te maken Daarnaast hopen wij natuurlijk dat u geen schade heeft, maar in geval van schade is het wel fijn om hierbij geholpen te worden.
Deze hulp biedt combive.nl. Vraag vrijblijvend een offerte aan.