Pensioen « Combivé Verzekeringen

Pensioen

Pensioen

Veel mensen denken; mijn pensioen, dat is iets voor later. Dit klopt in veel gevallen ook. Toch is het niet onverstandig om je op ‘later’ voor te bereiden. Af en toe stil staan bij uw pensioen is daarom verstandig. De pensioengerechtigde leeftijd in Nederland is momenteel 67* jaar, de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander ligt ongeveer rond de 80 jaar. Uw pensioen ligt dan misschien nog ver voor u, maar u kunt hopelijk ook nog geruime tijd van uw pensioen genieten. Iedereen heeft zijn of haar eigen dromen voor ‘later’. Om deze dromen uit te laten komen, moet er later voldoende inkomen beschikbaar zijn.

Een goed geregeld pensioen is een goed begin om uw dromen van nu, later uit te laten komen.

Wat is pensioen eigenlijk?

Formeel gezien is pensioen een verzamelnaam voor het inkomen dat u na uw pensioengerechtigde leeftijd ontvangt. Dit inkomen bestaat uit minimaal één maar vaak zelfs uit drie onderdelen.

  1. AOW is het eerste gedeelte. Dit is geregeld vanuit de overheid en hier zijn voor iedereen algemeen geldende normbedragen voor. De overheid stelt deze bedragen jaarlijks opnieuw vast. Als u een aantal jaren in het buitenland hebt doorgebracht, is dat van invloed op de hoogte van uw AOW.
  2. Het tweede gedeelte is het inkomen vanuit voormalige arbeid. Dit deel is door u en uw werkgever(s) opgebouwd gedurende uw werkzame periode. Tijdens een arbeidsverhouding wordt er ‘gespaard’ voor dit onderdeel van uw pensioen. Dit is een afspraak tussen u en uw werkgever(s).
  3. Het eventueel derde gedeelte is de individuele aanvulling. Deze aanvulling “spaart” u zelf. Dit staat los van uw werkgever(s). In veel gevallen wordt deze aanvulling gerealiseerd door middel van een lijfrenteverzekering of een lijfrenterekening. Dit zijn fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden om geld voor ‘later’ te reserveren. Een individuele aanvulling op uw pensioen is een persoonlijke keuze en is niet in alle gevallen relevant.

Het totaal van deze 3 inkomstenbronnen noemen we het pensioen. Dit inkomen wordt pas uitbetaald na de pensioengerechtigde leeftijd. Deze uitkeringen ontvangt u meestal levenslang. De individuele aanvulling zoals onder 3 aangegeven, is hierop een uitzondering. Het is mogelijk zelf te bepalen in hoeveel termijnen dit opgebouwde bedrag aan u wordt uitgekeerd. Combivé Verzekeringen kan u adviseren bij de keuzes en mogelijkheden omtrent uw pensioenvoorziening.

Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen (het nabestaandenpensioen) tijdens het dienstverband deel uit van een pensioenregeling. Daarnaast kunnen de pensioenregelingen bepalingen bevatten betreffende uw pensioenopbouw in speciale gevallen, zoals militaire dienstplicht, zwangerschap en kortstondige werkloosheid. Ook over deze meer specifieke zaken adviseert Combivé Verzekeringen u graag.

Uw pensioen overzicht

Wilt u weten welke gegevens voor uw pensioen van toepassing zijn? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kunt u inloggen met uw digiD en vindt u informatie van nagenoeg alle verzekeraars en pensioenfondsen waarbij u pensioen opbouwt. Daar staan eventueel individuele aanvullingen zoals lijfrentes of banksparen niet vermeld. De financiële instelling die uw individuele aanvulling verzorgt, houdt u periodiek op de hoogte met betrekking tot de stand van zaken en de waarde van uw aanvulling.

* De pensioenleeftijd loopt op sinds januari 2013. Zoek hier uw actuele pensioenleeftijd op.